UPR na Walnym Zgromadzeniu ECPM we Francji (15-16.06)

W dniach 15-16 czerwca delegacja UPR (w składzie:  Bolesław Witczak, Rafał Skórniewski) uczestniczyła w kolejnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego (ECPM, European Christian Political Movement) w podparyskim Rambouillet.

ECPM jest oficjalnie uznaną europejską partią polityczną   i członkiem frakcji European Conservatives and Reformists (ECR) w Parlamencie Europejskim. Unia Polityki Realnej została do niej przyjęta w lutym 2020 r.

Pierwszym punktem spotkania, w którym udział wzięli członkowie ponad 20 ugrupowań z całego kontynentu, był koktajl przygotowany przez gospodarzy – działaczy VIA Głosu Narodu (VIA | la voie du peuple). Była to okazja do( wielu nieformalnych rozmów i lepszego poznania się działaczy sprzymierzonych partii.

W drugim dniu miało miejsce właściwe Walne Zgromadzenie. Delegaci przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe przedstawione  przez zarząd. Wprowadzone zostały również wymagane przez zmieniające się regulacje prawne zmiany w statucie. Do zarządu dokooptowano dwie osoby. Są to: europoseł Cristian-Vasile Terheș z rumuńskiej Narodowo-Chłopskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej (PNTCD, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) oraz były deputowany do Zgromadzenia Narodowego i były mer Rambouillet Jean-Frederic Poisson z VIA. Oficjalnie przyjęto do ECPM trzy kolejne stronnictwa:  Wartości (Valores) z Hiszpanii, Władzę Suwerena (SV,  Suverēnā vara) z Łotwy oraz Abba z Malty.

na zdjęciu: od lewej Valeriu Ghiletchi – prezydent ECPM oraz Jean-Frederic Poisson

Oświadczenie władz partii ws. nagonki na postać Świętego Jana Pawła II

Share Your Thoughts

Recent posts