Deklaracja członkowska

 • Chcesz dołączyć do partii?


  Pobierz i wypełnij deklarację – potem wyślij na adres:


  Unia Polityki Realnej

  ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa


  Po zapoznaniu się z deklaracją ideową oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej skontaktuj się z Sekretarzem Generalnym UPR w celu weryfikacji i przejścia do następnego etapu rekrutacji.

  email: sekretarz@upr.org.pl