Władze partii

 • Władze UPR
  • dr Bartosz Józwiak
   Prezes Partii UPR

   dr Bartosz Józwiak

   Prezes Partii UPR

   Absolwent studiów archeologicznych na Wydziale Historycznym, w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

   Od 2002 roku doktor w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.

   Od grudnia 2003 r. do stycznia 2021 r. adiunkt oraz członek Rady Wydziału Historycznego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego
   W 2019 r. ukończył studia EMBA (Executive Master of Business Administration)

  • dr hab. inż Rafał Długosz
   Wiceprezes UPR

   dr hab. inż Rafał Długosz

   Wiceprezes UPR

   absolwent Politechniki Poznańskiej (mgr inż. na kierunku Automatyka i Robotyka / dr inż. w dyscyplinie naukowej Telekomunikacja) oraz Politechniki Łódzkiej (dr hab. inż. w dyscyplinie naukowej Elektronika). Pracownik Politechniki Bydgoskiej, Wydziału Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Marii Curie UE. W ramach tych stypendiów pracował na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie oraz w Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) w Lozannie w Szwajcarii. Od 2007 roku członek partii politycznej Unia Polityki Realnej. Członek Rady Głównej UPR. Pełnił różne funkcje w partii. Był prezesem Oddziału Wojewódzkiego UPR oraz Sądu Naczelnego. Z ramienia partii kilkukrotnie startował w wyborach, m.in. w 2009 roku do Parlamentu Europejskiego. Ojciec piątki dorosłych już dzieci. Jego poglądy obejmują wolność człowieka w decydowaniu o własnym życiu, m.in. w sferze ekonomicznej, ale wynikającą z tego pełną odpowiedzialność za własne decyzje, całkowitą ochronę życia od momentu jego poczęcia, silną rola rodziny rozumianej w tradycyjny sposób, przy minimalnej ingerencji państwa w proces wychowania dzieci. Poglądy te wynikają bezpośrednio z jego chrześcijańskich przekonań zawartych w Biblii, które uważa za Boże Słowo.

  • mec. Jacek Janas
   Wiceprezes UPR

   mec. Jacek Janas

   Wiceprezes UPR

   Prawnik, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z zawodu radca prawny. Z zamiłowania muzyk, kompozytor i myśliciel. Działacz społeczny, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny oraz Fundator i ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego

  • Bolesław Witczak
   Sekretarz Generalny UPR

   Bolesław Witczak

   Sekretarz Generalny UPR

   Polski przedsiębiorca i polityk, prezes Unii Polityki Realnej w latach 2008–2011. W 1984 roku skończył naukę w Szkole Zawodowej a w 1988 roku został absolwentem Technikum Technologii Drewna w Poznaniu. W latach 2001–2005 studiował logistykę w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, w której zdobył dyplom inżyniera. W 2002 roku wziął udział w kursie „Teoria Ograniczeń” organizowany przez Institute/Velocity Management Group Abrahama Y. Goldratta.

  • dr Sylwia Domaradzka
   Skarbnik UPR

   dr Sylwia Domaradzka

   Skarbnik UPR

   Archeolog, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt na Wydziale Archeologii UW. Ukończyła m.in. studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (EMBA) oraz studium dla liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Asystent i doradca w biurze poselskim Sejmu poprzedniej kadencji.

   W Unii Polityki Realnej od 2009 roku, w której pełniła m.in. funkcję prezesa Okręgu Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego UPR.

   Od wielu lat członek władz centralnych tej partii, Rady Głównej oraz Prezydium. Obecnie pełni funkcję Skarbnika UPR.