Wspieraj nas!

 • Darowizn na rzecz Unii Polityki Realnej mogą dokonywać osoby fizyczne, mające stałe zamieszkanie na terenie RP. Wpłaty należy dokonać na rachunek partii


  DANE DO PRZELEWU

  Adres: Unia Polityki Realnej, ul. Złota 7/18 , 00-019 Warszawa 

  Nr konta: 12 1020 1055 0000 9902 0565 9356

  Tytuł przelewu: Darowizna na rzecz Unii Polityki Realnej, darczyńca: [imię i nazwisko], [kod-pocztowy] [miejscowość]

  W tytule prosimy umieść dane darczyńcy: imię i nazwisko darczyńcy, nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP” Wzór: „Darowizna na rzecz Unii Polityki Realnej, darczyńca: Jan Nowak, PESEL 82020700777, ul. Przykładowa, 00-000 Warszawa”.


  Zasady dokonywania darowizn

  Zgodnie z prawem nie możemy przyjmować wpłat:

  • dokonanych z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego)
  • dokonanych w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane w urzędzie pocztowym oraz wpłaty gotówkowe w kasie banku
  • w tytule których jako wpłacającego darowiznę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego
  • dokonanych na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż Kongres Nowej Prawicy
  • dokonanych przez podmioty pośredniczące
  • dokonanych z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny
  • w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce

  Suma dokonywanych wpłat na konto Funduszu Wyborczego przez jedną osobę w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 25 – krotności najniższego wynagrodzenia za pracę.